اخبار
کارگاه آشنایی با ابزارهای پژوهش و نظام نوین اطلاعات پژوهش‌های پزشکی ایران (نوپا) برگزار شد

حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه، کارگاه ابزارهای پژوهش و نظام نوین اطلاعات پژوهش‌های پزشکی ایران (نوپا) را با هدف آشنایی اساتید پژوهشگر، کارشناسان پژوهش و کتابداری دانشگاه با؛ کتابخانه ملی پزشکی ایران، بانک اطلاعات پایان‌نامه‌های علوم پزشکی کشور، پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت کشور، سامانه‌های مشابهت یاب و منبع یاب، مدیریت انتشارات دانشگاه و سامانه علم سنجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، بانک مقالات پزشکی ایران، بانک اطلاعات نشریات و طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور، فهرست مجلات نامعتبر و جعلی، برگزار کرد.

شهرزاد غلامی کارشناس اطلاع‌رسانی پزشکی و منابع علمی این حوزه، آموزش کارگاه در قالب مباحث فوق را روز پنجشنبه 20 اردیبهشت 97 در محل سالن اجتماعات دانشکده پرستاری و مامایی به عهده داشت.