اطلاعیه
دسترسی به سامانه منبع یاب

1396/9/4 شنبهبه استحضار اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه می رساند سامانه منبع یاب وزارت بهداشت تحت نشانی rsf.research.ac.ir با هدف یافتن منابع مورد نیاز و پایگاه های پوشش دهنده این منابع و دستیابی به اطلاعات علم سنجی مجلات و انتشار مقالات در مجلات علمی مورد نظر رونمایی گردید.

شایان ذکر می باشد این سامانه دسترسی به اطلاعات 80000 عنوان مجله، کتاب و سایر منابع اطلاعاتی جهان را مقدور می سازد.