اخبار اسلایدی
دسترسی آزمایشی به پایگاه علمی Cambridge University
دسترسی آزمایشی به پایگاه علمیCambridge University  به مدت سه ماه، برقرار گردیده است. به اطلاع پژوهشگران حوزه تغذیه و بالینی می رساند هم اکنون دسترسی به اطلاعات تمام متن 380 عنوان مجله که غالباً در حوزه های مذکور هستند برقرار می باشد.
 
لینک دسترسی:   https://www.cambridge.org/core